with Patti Austin (left) and the 2007 Gibson/Baldwin Grammy Jazz Ensemble